Marxists Internet Archive: Türkçe Bölümü

Karl Marks 

(1818 - 1883)

Frıedrıch Engels 

(1820 - 1895)

 

Şu anda yalnızca aşağıdaki çalışmaların Türkçeleri mevcuttur. Bunların bazıları doğrudan arşivde bulunmakta, diğerleri ise farklı sitelere bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır:

1844: 1844 Elyazmaları - Ekonomi Politik ve Felsefe (M)

1845: Feuerbach Üzerine Tezler (M)

1846: Alman İdeolojisi [Feuerbach] (M)

1847: Ücretli Emek ve Sermaye (M)

1848: Komünist Parti Manifestosu (M/E)

1848-50: Fransa'da Sınıf Savaşımları (M)

1850: Köylüler Savaşı (E)

1850: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı (M/E)

1851-52: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim (E)

1853: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i (M)

1865: Ücret, Fiyat ve Kar (M)

1865: Proudhon Üzerine (M)

1867: Kapital I. Cilt (M)

1870/71: Fransa'da İç Savaş (M)

1872: Otorite Üzerine (E)

1872-73: Konut Sorunup (E)

1874: Blankici Komün Mültecilerinin Programı (E)

1875: Gotha Programının Eleştirisi (M)

1876: Anti-Dühring (E)

1883: Karl Marks'ın Mezarı Başında Yapılan Konuşma (E)

1884: Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni (E)

1886: Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (E)

1894: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu (E)

Mektuplar (M/E)


Kapital

Kapital II

Kapital III

 

Seçme

Yapıtlar I
Yapıtlar II
Yapıtlar III (M/E)

The Marx-Engels Internet Archive - İngilizce Eserler
Cross-Language section: Marx & Engels - Diğer dillerdeki Eserler