Marxists Internet Archive: Türkçe Bölümü


Viladimir İliç Lenin

1870 - 1924

 


Şu anda yalnızca aşağıdaki çalışmaların Türkçeleri mevcuttur. Bunların bazıları doğrudan arşivde bulunmakta, diğerleri ise farklı sitelere bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır:

1895: Friedrich Engels

1901: Nereden Başlamalı?

1902: Devrimci Maceracılık

1905: Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı

1905: Sosyalizm ve Din

1906: Gerilla Savaşı

1909: Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

1913: İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk

1913: Ulusal Sorun Üzerine Tezler

1913: "Kültürde Ulusal" Özerklik

1914: Karl Marks

1917: Nisan Tezleri

1917: Emperyalizm Üzerine

1920: Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı