Marxists' Internet Archive

Svenska arkivet

James P. Cannon

(1890 - 1974)

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska - antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor på nätet:

1940: Kampen för ett arbetarparti

1940: Stalinisterna och enhetsfronten

1943: Slutet för Komintern och arbetarinternationalismens framtidsperspektiv

1944: Om den amerikanska trotskismens födelse

1967: Avantgardepartiet och världsrevolutionen