Marxists Internet Archive

 

Pierre Broué

1926-2005


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1962: Anmärkningar om bolsjevikpartiets historia
1975: Trotskij och spanska inbördeskriget
1980: Trotskisterna i Sovjetunionen (1929-1938)
1983: Bolivia 9 april 1952, en bortglömd ”februarirevolution”?
1983: Chen Duxiu och Fjärde internationalen, 1937-42
1985: Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928)
1988: "Majdagarna" i Barcelona 1937
1990: Oppositionen mot Stalin inom partiet (1930-32) och den första Moskvarättegången
1994: Öppet brev till general D. A. Volkogonov