Marxists' Internet Archive

 

Daniel Bensaid

1946 – 2010


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1986: Vad händer i Frankrike? (intervju)
1988: Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38)
1998: ”Kommunismens svarta bok” – ett svar från vänster
2004: Teser för motståndet
2005: Stalinism och bolsjevism