Karl Marx & Friedrich Engels

(1818–1883)

(1820–1895)


 

Mutta älkää kiistelkö kanssamme, kun sovellatte porvarillisen omistuksen poistamiseen omien porvarillisten vapaus, sivistys ja oikeus ym. käsitystenne mittaa. Teidän aatteennekin ovat porvarillisten tuotanto- ja omistussuhteiden tuotteita, samoin kuin teidän oikeutenne on vain laiksi korotettu luokkanne tahto, jonka sisältö riippuu teidän luokkanne aineellisista elämänehdoista.
Se pyyteellinen käsitys, joka saa teidät muuttamaan tuotanto- ja omistussuhteenne historiallisista, tuotannon kehittyessä ohimenevistä suhteista ikuisiksi luonnon ja järjen laeiksi, on teillä yhteinen kaikkien perikatoon joutuneiden hallitsevien luokkien kanssa. Minkä te käsitätte antiikin omistuksesta, minkä te käsitätte feodaalisesta omistuksesta, sitä te ette enää käsitä, kun tulee puhe porvarillisesta omistuksesta.

Karl Marx & Friedrich Engels: Kommunistisen puolueen manifesti (1848)


Teoksia:

1845: Teesejä Feuerbachista (Marx)
1847: Kommunismin periaatteet (Engels)
1848: Kommunistisen puolueen manifesti (Marx & Engels)
1848: Porvaristo ja vastavallankumous (Marx)
1849: Palkkatyö ja pääoma (Marx)
1850: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 (Marx)
1852: Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista (Marx)
1856: Puhe »The People's Paper» -lehden vuosijuhlassa (Marx)
1865: Työpalkka, hinta ja voitto (Marx)
1871: Työväenluokan poliittisesta toiminnasta (Engels)
1872: Maan kansallistaminen (Marx)
1873: Auktoriteetista (Engels)
1875: Gothan ohjelman arvostelua (Marx)
1880: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi (Engels)
1882: Bruno Bauer ja alkukristillisyys (Engels)
1883: Ilmestyskirja (Engels)
1883: Puhe Karl Marxin haudalla (Engels)
1886: Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filofosian loppu (Engels)
1894: Alkukristillisyyden historiasta (Engels)