Марксистичка интернет архива

Шта је ново?


 

22. decembar 2011: Sledeći dokumenti dodati su L. Trocki arhivi:

Uvijeti socijalisticke izgradnje [Zahvaljujući Juraj Katalenac]

 

6. decembar 2011: Otvorena Otto Ruhle internet arhiva:

Borba protiv fašizma pocinje borbom protiv boljševizma
[Zahvaljujući Juraj Katalenac]

 

20. новембар 2008: Отворена је Предраг Враницки архива:

Држава и партија у социјализму (1967.)
[Захваљујући Здравку Савеском]

6. октобар 2008: Следећи документи додати су Карл Маркс архиви:

Инструкције делегатима привременог генералног савјета по појединим питањима (3. септембра 1866.)
[Захваљујући Марку Ракићевићу и Стевану Гостојићу]

4. октобар 2008: Следећи документи додати су Владимир Илич Лењин архиви:

Нова времена, старе гријешке у новом виду (20. август 1921.)
О тезама по аграрном питању Француске комунистичке партије (11. децембар 1921.)
Платили смо одвећ скупо (9. април 1922.)

[Захваљујући Марку Ракићевићу и Стевану Гостојићу]


28. јул 2008:
Следећи документи су додати Фридрих Енгелс и Владимир Илич Лењин архивама:

Говор на циришком конгресу II Интернационале
Социјализам и рат (од јула до августа 1915.)
Опроштајно писмо швајцарским радницима (8. април 1917.)
Социјал-шовинисти и интернационалисти (12. мај 1917.)
Задаци наше партије у Интернационали (октобар 1917.)
[Захваљујући Марку Ракићевићу и Стевану Гостојићу]

23. март 2008: Отворена Живојин Павловић интернет архива:

Биланс совјетског термидора
[Захваљујући Стевану Гостојићу]

8. новембар 2007: Следећи документи су додати Праксис тематској архиви:

Истина и дресирано мишљење
Марксово схваћање револуције
О рутинизацији живота
[Захваљујући Здравку Савеском]

11. април 2006 Следећи одељци су дотати "Тематској архиви":

О индивидуалном тероризму
πραξις
[Захваљујући Милану Ђурићу, Здравку Савеском и Стевану Гостојићу]

26. фебруар 2006: Следећи документи су додати Владимир Илич Лењин интернет архиви:

О "лијевој" дјетињарији и о малограђанштини (5. мај 1918.)
О чишћењу партије
[Захваљујући Милану Ђурићу и Стевану Гостојићу]

26. фебруар 2006: Следећи документи су додати Фридрих Енгелс интернет архиви:

Опис у новије време насталих и постојећих комунистичких насеобина (1845.)
Вести из Париза (1948.)
[Захваљујући Милану Ђурићу и Стевану Гостојићу]

25. новембар 2004: Следећи документи су додати Анатолиј Васиљевич Луначарски интернет архиви:

Јулиј Осипович Мартов (Цедермаум)
[Захваљујући Зденку Кремеру]

29. септембар 2004: Отворена Анатолиј Васиљевич Луначарски интернет архива:

Портрет Лава Троцког
[Захваљујући Зденку Кремеру и Стевану Гостојићу]

9. децембар 2003: Отворена Георгиј Валентинович Плеханов интернет архива:

О материјалистичком схватању историје
К питању о улози личности у историји
Прилог питању о развитку монистичког погледа на историју
[Захваљујући Стевану Гостојићу и Побуњеном уму]

6. октобар 2003: Отворен одељак "Тематска архива" текстовима Владимира Илича Лењина:

О радницама и сељанкама
[Захваљујући Стевану Гостојићу и Побуњеном уму]

6. октобар 2003: Следећи документи су додати Владимир Илич Лењин интернет архиви:

Фридрих Енгелс (1895.)
Марксизам и ревизионизам (3. април 1908.)
Историска судбина учења Марка Маркса (1. март 1913.)
Опортунизам и слом II Интернационале (јануар 1916.)
Из чланка „Војни програм пролетерске револуције“ (jесен 1916.)
Империјализам и ресцеп социјализма (октобар 1916.)
Предавање о револуцији 1905 године (22. јануар 1917.)
О задацима пролетаријата у овој револуцији
(4. април 1917.)
Писма о тактици (13. април 1917.)
Задаци пролетера у нашој револуцији (април 1917.)
Говор приликом отварања споменика Марксу и Енгелсу 7. новембра 1918. (7. новембар 1918.)
Говор Лењина на I сверуском конгресу радница (19. новембр 1918.)
О буржоаској демократији и диктатури пролетаријата (4. март 1919.)
Велика иницијатива (28. јуни 1919.)
Совјетска власт и положај жене (6. новембар 1919.)
Међународни дан радница (8. март 1921.)
О задругарству
(6. јануар 1923.)
Сеоској сиротињи (март 1903.)
[Захваљујући Стевану Гостојићу и Побуњеном уму]

 

6. октобар 2003.: Отворен одељак "Шта је ново?" :-)