марксистичка интернет архива

македонски оддел

Што има ново?


2014    2013
2012    2011    2010    2009
2008    2007    2006    2005

2014

јуни 2014:
„Стрелањето на партизанката Лена“
април 2014:
Работничкото движење во Македонија (1906)
март 2014:
Љубен Георгиевски - Љупта
„Првомајско изненадување“

2013

декември 2013:
Карл Маркс: „Писмо до Џени Маркс“
Никола Кирков, Милан Сланев „Алови китки“
септември 2013:
Илија М. Топалоски „Нашата бригада и братството со албанскиот народ“
јули 2013:
Јосип Броз Тито „40 години револуционерна борба на КПЈ“
јуни 2013:
Кочо Рацин „Значението на Илинден
Лав Троцки „За демократскиот централизам и режимот
Максим Горки „
Мајка
април 2013:
Карл Маркс „
Предговор на Првиот том од „Капиталот“ од Карл Маркс“

2012


октомври 2012:
Македонци учесници во Руската револуција од 1917 година
Андон Банџов Куса биографија на Спас Банџов
август 2012:
Антун Колендиќ „Рацин - меѓу поезијата и бојкотот
мај 2012:
Ерих Фром „Психолошките аспекти на загарантираниот приход
Ерих Фром „Психолошки проблеми на стареењето“ (извадок)
Ерих Фром „Нека победи човекот“ (извадок)
Ерих Фром „Пророци и свештеници“ (извадок)
април 2012:
Назим Хикмет „Предавник
март 2012: 
Антонио Грамши
„Мразам индиферентни“
Светозар Марковиќ
„Пропаста на Париската комуна“

2011

декември 2011: 
Антун Колендиќ 
„Белите дамки на македонската историја“
Кочо Рацин „Блазирани глупости за насмевката на Мона Лиза“
ноември 2011:  
Кочо Рацин „Балада за стапалката“ 
Антун Колендиќ „Рацин на робија“
октомври 2011:  
Карл Маркс „Госпотствувањето на парите во буржоаското општество“ (од „Економско-филозофските ракописи“) 
Фридрих Енгелс Синдикати
септември 2011: 
Да живее Црвено Скопје! 
Фридрих Енгелс „Наемен систем
јули 2011: 
Фреди Перлман Раѓање на револуционерно движење во Југославија
јуни 2011:  
Карл Маркс Теории за вишокот на вредноста“ (извадок)
мај 2011:  
Елизабет Гарли Флин „Први мај: сонцето на утрешнината“ 
Раја Дунаевскаја „Први мај и пократкиот работен ден“ 
Роза Луксембург „Кои се зачетоците на Први Мај?“ 
јануари 2011:
Гајо Петровиќ „Хуманизмот и револуцијата“ 
Хауард Зин „Оптимизмот на неизвесноста
 Ерих Фром „Кредо 
Фридрих Енгелс „Писмо до Вернер Зомбарт“ 
Хауард Зин „Одложете ги знамињата

2010

декември 2010: 
Ерих Фром 
Непослушноста како психолошки и морален проблем
октомври 2010: 
Барбара Еринрајк „Што е социјалистичкиот феминизам?
Фридрих Енгелс „Конспект на Првиот том од „Капиталот“ од Карл Маркс
септември 2010: 
Ерих Фром „Вовед кон „Социјалистички хуманизам: меѓународен симпозиум““
август 2010: 
Ернест Мандел „Зошто советската бирократија не е нова владејачка класа“
мај 2010: 
Кочо Рацин „Значењето на Хегеловата филозофија“
Трајко Мишковски „Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада
Ноам Чомски „Советскиот Сојуз против социјализмот
април 2010: 
Резолуција на Првата балканска социјалдемократска конференција
февруари 2010: 
Никола Јонков Вапцаров „Песни за една земја
Хауард Зин „Je ne suis pas Marxiste
јануари 2010: 
Кочо Рацин „Радоста е голема“

2009

ноември 2009: 
    Македонци учесници во Шпанската граѓанска војна
Гајо Петровиќ „Признавам“
Херберт Маркузе „Проблемот на насилството и радикалната опозиција
октомври 2009: 
Ганчо Хаџипанзов „Ќе се вратам
Целите и задачите на демократскиот социјализам (Декларација на Социјалистичката Интернационала, 1951)
септември 2009: 
Владимир Илич Ленин „Анархизам и социјализам“ (1905)
Џорџ Орвел „Разоткривање на шпанската тајна
август 2009: 
Владимир Илич Ленин „Анархизам и социјализам“ (1901)
Фридрих Енгелс „За авторитетот
Ото Риле „Борбата против фашизмот започнува со борбата против болшевизмот
јули 2009: 
Карл Маркс „Национализацијата на земјата
Фридрих Енгелс и Карл Кауцки „Правнички социјализам
јуни 2009: 
Фридрих Енгелс „Праведна надница за праведен работен ден
Милован Ѓилас „За сите?“ и „Револуцијата
април 2009: 
Кочо Рацин „Хегел
февруари 2009: 
Карл Кауцки „Поуките од Октомврискиот експеримент“
Кочо Рацин „Богомилите“
јануари 2009: 
Кочо Рацин „Националното прашање во Македонија“

2008

септември 2008: 
Предраг Враницки 
„Државата и партијата во социјализмот“
август 2008: 
Нестор Махно и др. „Организациска платформа на Генералниот сојуз на анархисти
Отворање на архивата на Воислав Вујовиќ
јуни 2008:
Анте Цилига „ Како Тито ја презеде Комунистичката партија на Југославија
март 2008:
Карл Маркс „Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото. Увод
Отворање на архивата на Милован Ѓилас
февруари 2008:
Отворање на архивата на Живоин Павловиќ

2007

декември 2007:
Гајо Петровиќ „
Филозофијата и револуцијата: дваесет снопови прашања
ноември 2007:
Карл Маркс „Критика на Готската програма
октомври 2007:
Кочо Рацин „Резултат“
мај 2007:
Едуард Бернштајн Предговорот кон „Проблемите на социјализмот и задачите на социјалдемократијата

2006

ноември 2006:
Јосип Броз Тито „Исклучувања“
3 октомври 2006:
    Текст од Ласло Секељ во тематската архива за диктатура на пролетаријатот
2 октомври 2006:
Карл Маркс „Наемниот труд и капиталот“
1  октомври 2006:
Тони Клиф „Евреите, Израел и Холокаустот“
26 јули 2006:
Отворање на архивата на „Праксис“ 
20 јули 2006:
Отворање на архивата на Гајо Петровиќ
14 мај 2006:
Отворање на архивата на Данко Грлиќ
17 февруари 2006:
Нови песни од Кочо Рацин
15 февруари 2006:
Отворање на архивата на Бранко Прибичевиќ
12 февруари 2006:
Манифест на Опозицијата на Комунистичката партија на Југославија
5 февруари 2006:
Отворање на архивата на Ото Риле
15 јануари 2006:
Отворање на Тематската архива со песни од Кочо Рацин.

2005

декември 2005:
Александар Беркман
„Кронштатскиот бунт“
3 ноември 2005:
Отворање на
архивата на Жан Жорес.
23 октомври 2005:
Отворање на Историската архива со Андреј Митровиќ „Револуцијата во Русија“
19 октомври 2005:
Отворање на архивата на Антонио Грамши.
14 октомври 2005:
„Манифест на комунистичката партија“ од Маркс и Енгелс
19 септември 2005:
„Светската положба на социјализмот и социјалдемократската програма“ од Ото Бауер 
18 септември 2005:
Отворање на Драперовата архива со “Диктатурата на пролетаријатот” кај Маркс и Енгелс
24 август 2005:
 „Вовед кон „Класните борби во Франција од 1848 до 1850“ од Енгелс
22 јули 2005:
Отворање на Орвеловата архива со „Во знак на почит на Каталонија“
10 јули 2005:
 „Поопштествување на општеството“ од Роза Луксембург
10 јули 2005:
Отворање на Ајнштајновата архива со „Зошто социјализам?
3 јули 2005:
Отворање на Шиковата архива со „Трет пат: марксистичко-ленинистичката теорија и модерното индустриско општество“ и неговата биографија 
25 јуни 2005:
Отворање на Бернштајновата архива
18 јуни 2005:
Интернационалата на македонски јазик
13 јуни 2005:
Отворање на Полиопулос архивата со „Македонското прашање и комунистите“
11 јуни 2005:
Отворање на Бауеровата архива со „Болшевизам или социјалдемократија?“
10 јуни 2005:
Отворање на Лениновата архива со „Државата и револуцијата“ и хронологијата на Лениновиот живот
28 мај 2005:
Отворање на Роза Луксембург архивата со „Кон Руската револуција“ 
30 мај 2005:
 „Германска идеологија“  и „Писмо до Руге“  од Маркс и Енгелс
16 април 2005:
Започнување на Маркс-Енгелсовата архива со „Тези за Фојербах
16 април 2005:
Отворање на македонскиот оддел на марксистичката интернет архива