Hungarian Section Index

Lukács György

 
 

At present the following works are available in Hungarian, either directly in the archive or by links to other sites on the net:

 

A bolsevizmus mint erkölcsi probléma
A kommunizmus erkölcsi alapja

Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben
Régi kultúra és új kultúra
Párt és osztály
Önkritika
Friedrich Engels születésének századik évfordulójára
Korvin Ottó

A szindikalizmus válsága Olaszországban
A fehérterror társadalmi hinterlandja
A konszolidáció kísérlete
A művelődési munka kérdéséhez
A parlamentarizmus kérdéséhez
Part es ifjusagi mozgalom Magyarorszagon
III. Internacionale szervezeti kerdesei
Történelem és osztálytudat
Még egyszer az illúziók politikájáról
Rosa Luxemburg: Tömegsztrájk. Előszó

 

Top of page

Last updated 2004-06-07