ALEKSANDRA KOLLONTAI
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia1913: El Dia de la Dona

1916: Volem una escissió els internacionalistes?


Kollontai Internet Archive